“De gemeente Rotterdam is in 2011 in samenwerking met Stichting
Brede School & Ondernemerschap als eerste in Nederland
een pilotproject Ondernemerschap gestart gericht op VMBO-leerlingen en potentiële schooluitvallers”.


Pilotproject Jongeren in Bedrijf  
In samenwerking met JOS, de gemeente Rotterdam (dienst Veilig) en B&R adviesgroep is Stichting Brede School & Ondernemerschap als eerste in Nederland een pilotproject Ondernemerschap gestart met diverse scholengemeenschappen gericht op VMBO leerlingen en potentiële schooluitvallers.
Tijdens informatiebijeenkomsten is gebleken dat een groot deel van de jongeren er naar streeft om in de toekomst een eigen onderneming te starten, omdat zij mogelijkheden zien in specifieke markten.

Momenteel is circa 30% van de bevolking in Rotterdam jonger dan 25 jaar blijkt uit cijfers van COS. Deze jongeren zijn economisch van grote waarde voor de stad en regio.
Ondanks het feit dat deze jongeren een toegevoegde waarde hebben voor het bedrijfsleven, is een groot deel daarvan werkloos of onvoldoende opgeleid. Dit komt overigens deels door de economische crisis en deels door het feit dat er onvoldoende banen beschikbaar zijn voor deze jongeren in Rotterdam en regio. Vaak kiezen jongeren hierdoor voor een baan in loondienst dat onder hun niveau is.

Pilotproject Jongeren in Bedrijf 2011 – stimulering van ondernemerschap onder jongeren
Veel VMBO/MAVO-leerlingen missen vaak startkwalificaties en een ondernemende mentaliteit.
Momenteel kunnen deze jongeren zich nergens goed voorbereiden op ondernemerschap in de praktijk.
Met het project Jongeren in Bedrijf wil stichting Brede School & Ondernemerschap jongeren die een VMBO-opleiding volgen (mogelijk ook schoolverlaters en drop-outs) op een praktische manier kennis laten maken met het zelfstandig ondernemerschap. Niet eerder is een ondernemerschapproject gestart gericht op deze groep jongeren. We constateren de laatste jaren dat de drang naar zelfstandig ondernemerschap onder met name jongeren, allochtonen en vrouwen erg groot is.
Dit is landelijk gezien de snelst groeiende groep ondernemers. Bovendien is onder de zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers) het aandeel jongeren eveneens goed vertegenwoordigd.
Momenteel staan meer dan 1 miljoen zzp’ers ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Middels scholing, training, op de markt staan en bedrijfsbezoeken maken jongeren kennis met ondernemen in de praktijk. De volgende onderdelen komen hierbij aan bod:

  • De valkuilen en succesfactoren bij het starten van een eigen bedrijf;
  • Het bedenken en uitwerken van een bedrijfsconcept;
  • Het doen van marktonderzoek;
  • Het opstellen van een ondernemingsplan;
  • Het goed in de markt zetten van een bedrijf;
  • Het verkopen van producten en het nastreven van winst;
  • Het leren en oefenen van ondernemersvaardigheden in de praktijk;
  • Tot slot de grote finale waarbij een Handelsmarkt georganiseerd wordt door de leerlingen zelf.